John Olsen: Færøerne. Radering

Koldnålsradering, 1/1. ET. Sign. og dat. John Olsen 70. 30 x 34 cm (68 x 54 cm). Ramme med plakette Statens Kunstfond 1970.

3000 kr

One Comment

  1. I de seneste ar har John Olsen brugt aftryk af dyreindvolde, som f.eks. faremaver, til at skabe forunderlige, universelle, organiske former, der savel kunne v?re hentet fra det uendelige rums stjernetager som fra mikroskopets mikro-mikro verden. Man slas med undren og snubler ind i oplevelser, der pa en m?rkelig made oph?ver tid og rum, liv og dod. Formentlig er John Olsen aldrig naet t?ttere pa de naturens grundformer, der altid har v?ret et mal for ham. Former, der konkretiserer samspillet mellem strukturer og bev?gelser, der genfindes i savel det uendeligt store som i det uendeligt sma ? og altsa midt imellem farets indvolde. Det er smukt, magisk og dybt foruroligende. V?rkerne er fyldt med en forunderlig skonhed, som John Olsen har gjort til sit helt eget udtryk og s?rkende. Og som adskiller ham fra alle andre danske kunstnere.

Leave a Reply