John Olsen: Færøerne. Radering

Koldnålsradering, 1/1. ET. Sign. og dat. John Olsen 70. 30 x 34 cm (68 x 54 cm). Ramme med plakette Statens Kunstfond 1970.

3000 kr

35 Comments

Leave a Reply