Asger Jorn (1970): Uden titel

asgerjornKr. 9.000.

“Uden titel”/”Ohne titel”/”Untitled”. Bladstørrelse 31,3×51 cm.
Oplag 75.
Udgivet af Dansk Arkitekt og Ingeniørkontor, Silkeborg
Trykt hos Clot, Bramsen et Georges, Paris.

Litteratur: Van de Loo nr. 366

Museer: Museum Jorn