John Olsen: Radering

John olsen dsb3

Kr. 2.000.

Komposition, radering, 11/18, sign. John Olsen, 18 x 19 cm. Proveniens:DSBs kunstsamling

John Olsen dsb John Olsen dsb2