John Olsen (1970): Hilsen til Gaudi. Radering

IMG_0341

Kr. 2.000.